Archive of : January 23, 2011
811642c6: Sunday, January 23, 2011, 05:30:20 PM in खोज्दै जाँदा

द्रिश्य, कल्पना, सपना,
बिपना भै आई दिए……..
धन्य हुन्थे आँखाहरु,
ती आँखाले बोलाई दिए….

1c124165: Sunday, January 23, 2011, 02:33:32 PM in Pictures

f3160317: Sunday, January 23, 2011, 02:21:29 PM in Pictures