Archive of : January 23, 2011
52161294: Sunday, January 23, 2011, 05:30:20 PM in खोज्दै जाँदा

द्रिश्य, कल्पना, सपना,
बिपना भै आई दिए……..
धन्य हुन्थे आँखाहरु,
ती आँखाले बोलाई दिए….

a71176d8: Sunday, January 23, 2011, 02:33:32 PM in Pictures

b7158210: Sunday, January 23, 2011, 02:21:29 PM in Pictures