सानो मन
5816778: Tuesday, May 09, 2017, 10:49:20 PM in मेरो स्तम्व

संगीतको स्वर, सागरको लहर,
हावाको स्पर्स, थोपाको आवाज,
सोर्गको शहर, जमीनको आनन्द,

मनको शान्ति, मस्तिष्कको सन्तुष्टि,
आत्माको शुन्यता, मायाँको स्वाच्छता,
भावको भनाई, मायाँको ईसारा,
राजनको कविता, राजनकै संरक्षण,
संझालहो मेरो, लेखे म तिम्रोलाई,
सानो मन शिर्षक, शब्दमा छ बर्णन,
बुझ्नु यीनलाई, माग्दैन मन केहि धेरै,

सानो छ यो मन, सानो नै हो सपना,
सानै हो आशा, एक तार टिप्ने,
सानै हो चहाना, एक मन जित्ने,

भुल म जाऊ, तिम्रो त्यो धुनमा,
केहि गीत गाऊ, सुर अनि तालमा,
केहि भावमा भुलु म पुरै होसमा,
तिमीलाई म साचु, यो सानो सोचमा,
दुई पाईला हिडु, म तिम्रो चालमा,

सोनो हो हिम्मत, आकाशमा ऊडु,
गहिराईलाई छोऊ, उचाईमा पुगु,
सानो छ शब्द, हावालाई देखु,
मनका यी भाव, उसलाई म पोखु,

More blogs
47148d1: Saturday, November 25, 2017, 09:11:29 PM in From books
b71603c: Saturday, November 25, 2017, 12:46:42 PM in Audio
7e16677: Thursday, November 23, 2017, 05:37:31 PM in From books
a8151f1: Tuesday, October 24, 2017, 12:16:45 AM in मेरो स्तम्व
f2324fc: Sunday, October 08, 2017, 04:59:02 PM in मेरो स्तम्व
1c1569a: Friday, October 06, 2017, 12:27:55 PM in मेरो स्तम्व
3913788: Wednesday, October 04, 2017, 09:18:46 PM in मेरो स्तम्व
8f17953: Friday, September 08, 2017, 11:44:31 AM in मेरो स्तम्व
bf17482: Sunday, August 06, 2017, 01:49:43 AM in From books
1f172f8: Saturday, August 05, 2017, 11:51:48 AM in Audio