म एक बाहाना हु
308341a: Wednesday, June 21, 2017, 07:48:57 PM in मेरो स्तम्व

म एक बाहाना हु,
गर्ने त अरु कोहि छ याहाँ,
म एक कल्पना हु,
सोच्ने त अरु कोहि छ याहाँ,
अरु कोहि छ याहाँ,

म त केबल एक निमित्त हु,
म त केबल एक पात्र हु,
सन्चालक त आरु कोहि छ याहाँ,
हल्लामा पिल्सिएको एक हल्ला हु म,
बोल्ने त अरु कोहि छ याहाँ,
सुनसानमा एक्लिएको एकलकाटे हु म,
एक्लाउने त अरु कोहि छ याहाँ,

म त केबल एक चालक हु,
म त केबल एक नमुना हु,
सुत्राधार त अरु कोहि छ याहाँ,
जन्म र मृतुको विचमा जिएको जनावर हु म,
जगाउने त अरु कोहि छ याहाँ,
माटो र हावाको विचमा अडिएको आकाश हु म,
अडाउने त अरु कोहि छ याहाँ,
अरु कोहि छ याहाँ,

म त केबल एक चिन्तन हु,
म त केबल बाहाना हु,
गराउने त अरु कोहि छ याहाँ,
समुन्द्रबाट हल्लिएको हावा हु म,
हल्लाउने त अरु कोहि छ याहाँ,
बर्माण्डमा छरिएको ज्वति हु म,
जल्ने त अरु कोहि छ याहाँ,
अरु कोहि छ याहाँ,

म त केबल एक मात्र हु,
म त केबल एक विश्वश हु,
आधार त अरु कोहि छ याहाँ,
अरु कोहि छ याहाँ,
म त केबल एक बाहाना हु ।

More blogs
e413378e: Monday, January 28, 2019, 01:21:18 AM in Audio
a91362be: Sunday, December 09, 2018, 04:19:11 PM in खोज्दै जाँदा
d3123889: Wednesday, December 05, 2018, 10:56:02 AM in Audio
2b1249a8: Sunday, December 02, 2018, 10:12:45 PM in खोज्दै जाँदा
af1444e4: Sunday, November 11, 2018, 06:42:58 AM in Audio
f9130738: Saturday, November 25, 2017, 09:11:29 PM in From books
8613501d: Saturday, November 25, 2017, 12:46:42 PM in Audio
c713260d: Thursday, November 23, 2017, 05:37:31 PM in From books
f4118273: Monday, October 23, 2017, 11:16:45 PM in मेरो स्तम्व
111680d0: Sunday, October 08, 2017, 03:59:02 PM in मेरो स्तम्व