पनौती - सुरेस अधिकारि
e6167938: Wednesday, December 05, 2018, 10:56:02 AM in Audio

मन्दिरै मन्दिर को पनौति, मुटु को टुक्रा जस्ती मायालु छन एउटी ।

धेरै समय देखी खोजेको संगीत फेला पर्‍यो । - Thanks Youtube

Audio/Video Source: youtube.com

More blogs
361775d7: Monday, January 28, 2019, 01:21:18 AM in Audio
851837f0: Sunday, December 09, 2018, 04:19:11 PM in खोज्दै जाँदा
111680d0: Wednesday, December 05, 2018, 10:56:02 AM in Audio
ac17985d: Sunday, December 02, 2018, 10:12:45 PM in खोज्दै जाँदा
1b295279: Sunday, November 11, 2018, 06:42:58 AM in Audio
5117275a: Saturday, November 25, 2017, 09:11:29 PM in From books
e01831ab: Saturday, November 25, 2017, 12:46:42 PM in Audio
75185303: Thursday, November 23, 2017, 05:37:31 PM in From books
191866de: Monday, October 23, 2017, 11:16:45 PM in मेरो स्तम्व
11219945: Sunday, October 08, 2017, 03:59:02 PM in मेरो स्तम्व