पनौती - सुरेस अधिकारि
d327995: Wednesday, December 05, 2018, 10:56:02 AM in Audio

मन्दिरै मन्दिर को पनौति, मुटु को टुक्रा जस्ती मायालु छन एउटी ।

धेरै समय देखी खोजेको संगीत फेला पर्‍यो । - Thanks Youtube

Audio/Video Source: youtube.com

More blogs
3b2158a: Monday, January 28, 2019, 01:21:18 AM in Audio
972139d: Sunday, December 09, 2018, 04:19:11 PM in खोज्दै जाँदा
92280c8: Wednesday, December 05, 2018, 10:56:02 AM in Audio
0626913: Sunday, December 02, 2018, 10:12:45 PM in खोज्दै जाँदा
6327592: Sunday, November 11, 2018, 06:42:58 AM in Audio
5e366f6: Saturday, November 25, 2017, 09:11:29 PM in From books
4f4044a: Saturday, November 25, 2017, 12:46:42 PM in Audio
1539543: Thursday, November 23, 2017, 05:37:31 PM in From books
c035958: Tuesday, October 24, 2017, 12:16:45 AM in मेरो स्तम्व
85621fc: Sunday, October 08, 2017, 04:59:02 PM in मेरो स्तम्व