पनौती - सुरेस अधिकारि
7017ef: Last Week, December 05, 2018, 10:56:02 AM in Audio

मन्दिरै मन्दिर को पनौति, मुटु को टुक्रा जस्ती मायालु छन एउटी ।

धेरै समय देखी खोजेको संगीत फेला पर्‍यो । - Thanks Youtube

Audio/Video Source: youtube.com

More blogs
6f1849: Last Week, December 05, 2018, 10:56:02 AM in Audio
e33469: Sunday, November 11, 2018, 06:42:58 AM in Audio
fc18122: Saturday, November 25, 2017, 09:11:29 PM in From books
3620044: Saturday, November 25, 2017, 12:46:42 PM in Audio
69207ad: Thursday, November 23, 2017, 05:37:31 PM in From books
fc18122: Tuesday, October 24, 2017, 12:16:45 AM in मेरो स्तम्व
aa35894: Sunday, October 08, 2017, 04:59:02 PM in मेरो स्तम्व
58192a2: Friday, October 06, 2017, 12:27:55 PM in मेरो स्तम्व