पनौती - सुरेस अधिकारि
25474dd: Wednesday, December 05, 2018, 10:56:02 AM in Audio

मन्दिरै मन्दिर को पनौति, मुटु को टुक्रा जस्ती मायालु छन एउटी ।

धेरै समय देखी खोजेको संगीत फेला पर्‍यो । - Thanks Youtube

Audio/Video Source: youtube.com

More blogs
ef47257: Monday, January 28, 2019, 01:21:18 AM in Audio
2047350: Sunday, December 09, 2018, 04:19:11 PM in खोज्दै जाँदा
5e475f0: Wednesday, December 05, 2018, 10:56:02 AM in Audio
594768b: Sunday, December 02, 2018, 10:12:45 PM in खोज्दै जाँदा
55492a7: Sunday, November 11, 2018, 06:42:58 AM in Audio
9a583d6: Saturday, November 25, 2017, 09:11:29 PM in From books
0f646f3: Saturday, November 25, 2017, 12:46:42 PM in Audio
ac593c3: Thursday, November 23, 2017, 05:37:31 PM in From books
dc4696a: Tuesday, October 24, 2017, 12:16:45 AM in मेरो स्तम्व
a68984c: Sunday, October 08, 2017, 04:59:02 PM in मेरो स्तम्व